• Pionierë në materialet e ndërtimit

    mbi 50 vjet

DELIOPOULOI SH.P.K.

Gelqere – Fabrike materialesh ndertimi

Qysh në vitin 1965, kompania VELLEZERIT DELIOPOYLOI SH.H. ushtron aktivitet në fushën e prodhimit të materialeve të ndërtimit, duke e lidhur emrin e vet me cilësinë, konsekuencën dhe vazhdimësinë në të gjithë sektorët e aktivitetit të saj.

Sot, pas 50 e më shumë vitesh, ajo zë kryet e vendit në tregun e produkteve të ndërtimit.
Duke konfirmuar edhe një herë pozicionin pararojë të saj krijon kompaninë DELIOPOYLOI SHPK e cila prodhon suvatë e gatshme SOVAMIX në fabrikën e vet supermoderne.

Synimi themelor i kompanisë është të plotësojë në mënyrë optimale nevojat e klientëve në çdo fazë të ndërtimit. Ndodhet në kërkim të vazhdueshëm dhe propozon produkte të reja ndërtimi me rezultatin maksimal të mundshëm.

Mjete transporti të çdo tipi, që janë pronë e saj, sikurse makinat vetëshkarkuese, vinçat dhe të tjera si këto transportojnë të gjitha materialet direkt (në kantierin tuaj të ndërtimit) dhe pa vonesë

Selinë e kompanisë dhe zyra të kontabilitetit